മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; ഗൺമാന് പരുക്ക്

മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; ഗൺമാന് പരുക്ക്. മന്ത്രിക്ക് കാര്യമായ പരുകില്ലെന്ന് വിവരം.pambadiyil വച്ചാണ് അപകടം .Kottayam : Minister VN Vasavan’s state car collided with truck with no major injuries to the minister, the gunman suffered minor wound


അഭിപ്രായങ്ങള്‍