കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും അവധി

 


കോട്ടയം: ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ ഏഴിന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്  നടക്കുന്ന കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കളരിപ്പടി, മാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാഞ്ഞൂർ സെൻട്രൽ എന്നീ വാർഡുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ഡിസംബർ ഏഴിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 


പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളായ മാഞ്ഞൂർ എസ്.എൻ.വി. എൽ.പി സ്‌കൂൾ, കാണക്കാരി സി.എസ്.ഐ. കോളജ് ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഡിസംബർ ആറിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞും ഡിസംബർ ഏഴിന് പൂർണമായും അവധിയായിരിക്കും.

വോട്ടർമാരായ സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമാനുസൃത കമ്പനികൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത വാർഡിലെ വോട്ടറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വന്തം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരി അനുവദിച്ച് നൽകണം.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍