അമേരിക്കൻ ആണവ അന്തർ വാഹനി, സൗത്ത് ചൈനാ കടലിൽ ഇടിച്ച അ‍ജ്ഞ​ാത വസ്തു എന്ത്?

US nuclear-powered submarine hits submerged object in South China Sea യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ആണവ അന്തർവാഹിനി ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ അ‍ജ്ഞ​ാത വസ്തുവിൽ ഇടിച്ചതായി അധികൃതർ പതിനൊന്ന് നാവികർക്ക് പരിക്കേറ്റു - രണ്ടുപേർക്ക് മിതമായ പരിക്കേറ്റു, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ പോറലുകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല, സബ് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. സീവോൾഫ് ക്ലാസ് അന്തർവാഹിനിയിലെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ പ്ലാന്റിനെ അപകടം ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സബ് ഇടിച്ച വസ്തു എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒരു മുങ്ങിപ്പോയ ണ്ടെയ്നറോ മറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത വസ്തുക്കളോ ആയിരിക്കാമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. Photo by Kindel Media from Pexels

അഭിപ്രായങ്ങള്‍