ഡീസൽ വില 99 കടന്നു; ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി

: തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് പെട്രൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ചു. ഡീസലിന് 37 പൈസയും പെട്രോളിന് 30 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്,

അഭിപ്രായങ്ങള്‍