പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ബി നിലവറയിലെ സുന്ദര യക്ഷി-കഥ വായിക്കാം

 മറ്റൊരു പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്കാണ്, ആമുഖത്തിനുശേഷം മുഴുവൻ കഥ വായിക്കാന്‍ ആ ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക–ദക്ഷിണ തിരുവിതാംകൂറിലെ കാഞ്ഞിരക്കോടെന്ന പ്രദേശം( ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്), അവിടെ ഒരു നായർ തറവാടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു അതിസുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നു ചിരുതേവി. 

ഗോവിന്ദൻ ആയിരുന്നു തറവാട്ടു കാരണവർ.... More Read Click Here

അഭിപ്രായങ്ങള്‍