ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ -today news-14

 14-12-2020-Today News

 1. ജിമെയിൽ , യൂട്യൂബ് അടക്കമുള്ള  സേവനങ്ങൾ  താൽ ക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.

2.മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എസ്.വിപ്രദീപ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു.

3. കമൽ  ഹാസനുമായി  സഖ്യത്തിന്   ഓ വൈ  സി 

4.കോവിഡ് 19   ടെസ്റ്റിന് 2000   മിനി ക്ലിനിക്കുകളുമായി തമിഴ്‌നാട് 

gmail, youtube, kamalhasan, covid, oyc

അഭിപ്രായങ്ങള്‍