ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ (11-12-2020)– പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളെല്ലാം അറിയാം-today top News∙parthiv patel പാർഥിവ് പട്ടേൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ

∙ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്കിൽ, ഒപി സേവനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിൽ

∙ cbse exam- സിബിഎസ്ഇ എക്സാം റിസൽട്ട് തീരുമാനിച്ചില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

∙ Pfizer's Covid vaccine- ഫൈസർ വാക്സിന് യുഎസ് പാനലിന്റെ റെക്കമൻഡേഷന്‌

.NASA man moon mission നാസയുടെ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിയിലേക്ക്

.ഇന്തോ അമേരിക്കൻ  രാജ ചാരി

.kerala vote-കേരളത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 76.38 ശതമാനം പോളിങ്

.sensex-സെൻസെക്സിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

.Time person-ടൈം പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇയർ ആയി ബൈഡനും ഹാരിസും

.ഇന്ത്യയുടെ സബ് മൈഷീൻ ഗൺ പരീക്ഷണം വിജയം

 Pfizer's Covid vaccine, sensex, india, time person, biden, kerala vote, nasa man moon mission,cbse exam, doctor kerala, parthiv pate;

Photo by cottonbro from Pexels

അഭിപ്രായങ്ങള്‍